Alt Om...
Forsiden

Jul
Påske
Pinse
Halloween
Valentinsdag

Valdemarsdag
Kristi Himmelfartsdag
Grundlovsdag
Sankt Hans

Nytår


Partners
Sankt Hans
  Johannes Døberen
Den 24. juni er Sankt Hans dag, hvilket markeres med bål, båltaler og sang aftenen inden, den 23. juni. Der har helt tilbage i oldtiden været tradition for at markere årets længste dag, hvor frugtbarheden kulminerede. Ganske vist falder sommer-solhverv et par dage tidligere, men for mange er Sankt Hans aften en milepæl for, at dagene nu bliver kortere. Den kristne oprindelse for Sankt Hans er Johannes Døberens (Sankt Hans/den hellige Hans) fødselsdag. Johannes mor var gravid i 6. måned, da englen bebudede Marias undfangelse. Da Jesu fødselsdag som bekendt er den 24. december, markeres Johannes Døberens fødselsdag den 24. juni.

Sankt Hans Bål
Skikken med at brænde bål Sankt Hans aften går helt tilbage til 15-1600 tallet. Her brændte man bål for at skræmme de onde kræfter bort, som var særlig aktive i midsommernatten. Magi og heksekraft kulminerede på denne nat. Gamle kloge koner og mænd indsamlede urter, der denne nat besad særlig helbredende kræfter. Også kildevand fik helbredende kraft, og folk opsøgte kilderne på denne nat for at blive helbredt. Kilden til
   

 
  Dyrehavsbakkens oprindelse er Kirsten Pils kilde, som folk valfartede til midsommeraften fra 1583. Ligesom i dag var der også dengang initiativrige personer, der slog mønt på sammenstimlen af mennesker. Gøgl og forlystelser adspredte de forsamlede og blev starten til verdens ældste forlystelsespark, Dyrehavsbakken, for ca. 400 år siden. Bålbrænding og kildebesøg gik således hånd i hånd Sankt Hans aften. Bålene blev ofte placeret på høje, så de kunne ses vidt omkring, og helst skulle de antændes som helt ny ild, dvs. ved at gnide to træstykker sammen. Skikken, med at anbringe en heks som halmdukke på toppen af bålet er dog ikke mere end godt 100 år gammel og er tysk inspireret. Heksen sendes typisk til Bloksbjerg (Brocken i det østlige Hartzen). Bålet har således ikke nogen symbolsk hentydning til hekseafbrænding, men skulle afskærme mod heksene, som var særlig aktive på magiske helligaftener.

 
 
    Midsommervisen
Når unge og gamle samles omkring Sankt Hans bålet synges Midsommervisen, der stammer fra Holger Drachmanns "Der var en Gang", som blev opført på det Kongelige Teater i 1887. ”Vi elsker vort land..” har danskerne sunget de sidste hundrede år, men den har nu fået hård konkurrence af en moderne udgave af Shubidua, der vinder stadig større indpas.

Hør og læs teksen til "Vi elsker vort land..." her.
 

Internationale Helligdage
Belgien
Estland
Finland
Frankrig
Holland
Italien
Letland
Litauen
Norge
Spanien
Storbritanien
Sverige
Tyskland
USA