Alt Om...
Forsiden

Jul
Påske
Pinse
Halloween
Valentinsdag

Valdemarsdag
Kristi Himmelfartsdag
Grundlovsdag
Sankt Hans

Nytår


Partners
Grundlovsdag
  Danmarks Riges Grundlov
Danmarks Riges Grundlov blev underskrevet den 5. juni 1849 af Frederik 7. Kongen havde indtil da haft enevældig magt. Tiden op til vedtagelsen af grundloven var præget af krav om flere rettigheder til folket og ytringsfrihed. I 1848 styrtede franskmændene kongen og uroen ulmede over alt i Europa. Også i Danmark var der krav om større selvbestemmelsesret og den national-liberale Orla Lehmann krævede en fri og fælles forfatning mellem Danmark og Slesvig. Christian den 8. afviste dette krav, men var dog villig til at se på forslag, der kunne give borgerne større frihed. Kongen døde dog kort efter, og det blev derfor hans søn Frederik 7., der den 5. juni 1840 underskrev den lov, der indskrænkede monarkiets magt og indførte en tredeling af magten i den lovgivende, dømmende og udøvende magt. Selvom Grundloven af 1849 er blevet ændret i 1855, 1863, 1866, 1915, 1920 og 1953 har disse ændringer været få og små, og det er derfor fortsat den oprindelige grundlov, der er fundamentet for vores nuværende demokrati.

Grundlovmøder
Siden grundlovens indførelse har den været markeret
   

 
  med sammenkomster og været fejret som Danmarks ”nationaldag”. Selv om dagen ikke markeres i samme grad som f.eks. nordmændenes nationaldag, den 17. maj, har dagen ved flere lejligheder samlet mange danskere. I Kongens Have i København i 1885 samlede Højre (i dag det Konservative Folkeparti) over 40.000 deltagere, og op til folkeafstemningen om EF i 1972 samlede grundlovsmøderne også rigtig mange deltagere. Grundlovsmøderne er oftest en blanding af politik og dansk hygge med lidt til både hals og mave. Oprindeligt var møderne fokuseret på konge og fædreland, men med så mange mennesker samlet på et sted, så politikerne en mulighed for at få deres politiske budskab ud til en større kreds på én gang. I dag farer toppolitikere stadig rundt til grundlovsmøder fra den tidlige morgenstund, men i dag ligger den politiske effekt mere i, at tv sender fra de forskellige grundlovsmøder.

Fars dag
Den 5. juni er også Fars dag. Helt i demokratiets ånd skal far naturligvis fejres, når nu også mor bliver det. Ideen stammer fra USA, hvor Sonora B. Dodd, efter at have hørt en Mors dag prædiken i sin kirke, ville ære sin far. Moderen døde i barselsseng med sit 6. barn, hvorefter faderen, en veteran fra borgerkrigen, måtte tage sig af alle børnene. Da faderen var født i juni, blev denne måned valgt, og er siden 1910 blevet fejret som ”Fars dag”. Siden 1956 har Fars dag været officiel og fejres den 3. søndag i juni i USA som officiel helligdag. I Danmark blev Fars dag indført i 1935 og fejres samtidig med Grundlovsdag.

 

Internationale Helligdage
Belgien
Estland
Finland
Frankrig
Holland
Italien
Letland
Litauen
Norge
Spanien
Storbritanien
Sverige
Tyskland
USA